Izborni program

NAČELA DJELOVANJA

Koalicija lijevog centra predvođena SDP-om, koja 5 mandata uspješno vodi Primorsko-goransku županiju i u ovim izborima nudi biračima odgovornost, stabilnost, povjerenje i dokazanu sposobnost upravljanja sustavom koji našu županiju svrstava u red najuspješnijih u državi. Gradimo županiju kao društveno pravednu, konkurentnu, održivu i pametnu regiju poželjnu za život i rad.

Našim djelovanjem zalažemo se za decentraliziranu i pravednu socijalnu državu, pravo na obrazovanje, kvalitetno i dostupno javno zdravstvo te pravnu i opću sigurnost naših građana. Mnogim životnim temama poput gospodarenja šumama, uređivanjem pomorskog dobra ili korištenjem državnog zemljišta, puno bolje bi upravljala regionalna i lokalna samouprava na dobrobit njenih stanovnika.

Vizija županije znanja i inovacija, fleksibilnost u razvoju i upravljanju prostorom, jednaka mjerila za sve njene stanovnike, uz osjetljivost prema svima koji nemaju ili ne mogu biti ravnopravni s ostalima, temelj su našeg djelovanja. Razvoj bez radne snage nije moguć, nose ga mladi ljudi dobro plaćeni za svoj rad, osiguranim najvišim standardom za najmlađe i povoljnim uvjetima za rješavanje stambenog pitanja.

Zalažemo se za:

 • pravo na dostojanstven život 
 • ravnomjeran regionalni razvoj
 • konkurentno gospodarstvo pokretano znanjem i naprednim tehnologijama
 • ravnopravnost stanovnika i brigu o osjetljivim skupinama  
 • pravo na uređen, zdrav i čist okoliš
 • sveučilište kao zamašnjak razvoja
 • razvojno usmjerenu i digitaliziranu upravu 

Vođeni idejom gdje se vidimo za 10 ili 20 godina, stvaramo okruženje za odličan život: nas, naše djece i unuka. Gradimo mjesto u kojem svi žele živjeti, jer ono osim povoljne klime i očuvanog okoliša pruža sve prilike za osobni i profesionalni razvoj, ekonomsku sigurnost u svakoj životnoj dobi – kao društvo sretnih i zadovoljnih stanovnika.


PROGRAMSKE SMJERNICE

Samo županija znanja može osigurati put do europskog standarda i visoke kvalitete života za sve.

Gospodarski rast vidimo prije svega u sektoru novih tehnologija, razvojem ideja i prijenosom znanja koje nam donose generacije mladih stasalih na našem sveučilištu. Napredak možemo postići samo s visoko motiviranom, i prema potrebama tržišta rada obrazovanom, radnom snagom. Potporom inovacijama, poduzetničkim centrima i kreativnim industrijama osigurat ćemo raznolikiju gospodarsku strukturu te povećati snagu cjelokupnog gospodarstva.

Za županiju iz koje se ne odlazi u potrazi za boljim životom.

Briga o mladima sadržana je u svakom planiranom projektu, gdje stvaranjem okruženja za kreiranje novih poslova i zapošljavanja, osiguravamo uvjete za samostalan život mladih i obrazovanih ljudi. Samo povoljna demografska slika može poduzetnicima osigurati potrebnu radnu snagu.
U ostvarenju tog cilja i dalje ćemo poticati izgradnju i pomagati u opremanju dječjih vrtića, prije svega u najmanje razvijenim krajevima. Pripremamo poticajne mjere kojima bi se u suradnji s općinama i gradovima, mladim obiteljima pomoglo kod rješavanja stambenog pitanja.

Razvoj turizma temeljimo na kvaliteti i raznolikosti ponude.

Podizanje kvalitete turističkih proizvoda i usluga glavni je cilj djelovanja županije. Razvoj baziramo na projektima koji će na turističko tržište post-pandemijskog razdoblja donijeti više zanimljivih sadržaja, poput biciklističkih staza, šetnica, drugih sportskih sadržaja i objekata te kulturnih događanja. Posebnu pažnju posvećujemo razvoju kongresnog,  ali i zdravstvenog turizma, kroz razvoj županijskih ustanova Thallassotherapije u Opatiji i Crikvenici, dovršenjem lječilišta u Velom Lošinju i izgradnjom centra za hitnu medicinsku pomoć, koji osim višeg standarda za stanovništvo, donosi i sigurnost za naše turiste.

Dobra povezanost i sigurnost prvi je cilj razvoja u sektoru prometa.

U narednom mandatu su planirani brojni projekti izgradnje, rekonstrukcije i održavanja županijskih i državnih cesta. U željezničkom sektoru najznačajniji je projekt izgradnje pruge Rijeka – Zagreb, nužan za opstanak prometnog pravca, razvoj luke uz dovršenje izgradnje terminala na Zagrebačkoj obali u Rijeci te pripremu izgradnje i prometno povezivanje novog terminala na otoku Krku. Ne odustajemo od projekta autoceste Križišće – Žuta Lokva koja bi uz širi prometni značaj osigurala i bolju povezanost Crikveničko-Vinodolskog kraja i otoka s Rijekom.
Pokrećemo nove pomorske linije između otoka Krka i Raba te Cresa / Lošinja i Raba, a nastavljamo i s linijom Crikvenica – Šilo.
Županija će sudjelovati u projektu proširenja zračne luke na Lošinju, kao i u daljnjoj modernizaciji zračne luke Rijeka.

U životu uz more i s morem županija brine o obalnom pojasu, a o sigurnoj plovidbi naš sustav županijskih lučkih uprava.

Nastavljaju se brojni projekti dogradnje, rekonstrukcija i uređivanja luka i lučica na području cijele županije. Projektima se otvaraju mogućnosti za bolji razvoj nautičkog turizma, gospodarstvenicima preduvjete za uspješan rad, a stanovnicima siguran vez.
Osim najbolje uređenog sustava upravljanja pomorskim dobrom na Jadranu i u budućnosti će se koncesije na pomorskom dobru izdavati u suglasju s lokalnom zajednicom i gospodarstvom.

Jednake prilike za obrazovanje, bez obzira na veličinu naselja, uz izborne i izvannastavne aktivnosti usmjerene budućnosti. 

Kako bi svi učenici pohađali nastavu u jednoj smjeni, u suradnji s gradovima i općinama započinjemo ili nastavljamo projekte izgradnje ili uređenja i proširenja osnovnih škola, poput škola u Viškovu i na Rabu. Gradi se sportska dvorana Medicinske škole. 
Kako bi osigurali uvjete za život mladim obiteljima, inzistiramo na radu razrednih odjeljenja područnih škola u malim naseljima Gorskog Kotara i na otocima. 
Trajno potičemo razvoj kurikuluma u skladu s potrebama tržišta rada, stipendiramo deficitarna zanimanja, brinemo o statusu nastavnika, sufinanciramo pomoćnike u nastavi i razvijamo centre kompetencije.

Od Unija do Begovog Razdolja – standard zdravstvenih usluga jednak za sve!

Dostupnost i kvaliteta zdravstvene usluge osnovno je načelo razvoja zdravstvene zaštite. Uređuju se i opremaju domovi zdravlja u cijeloj županiji. Korisnicima osiguravamo bolju pristupačnost, dograđujemo liftove, nabavljamo novu dijagnostičku opremu te smanjujemo operativne troškove energetskom obnovom zgrada. Gradit će se novi dom zdravlja u Opatiji.
Potičemo izgradnju i opremanje Sveučilišne bolnice na Trsatu, kao i drugih zdravstvenih ustanova pod ingerencijom države kako bi osigurali zdravstveni nadstandard svim stanovnicima. 
Naše specijalizirane zdravstvene ustanove šire ponudu dijagnostičkih pregleda lokalnom stanovništvu, a helikopterska baza za hitnu pomoć donosi sigurnost života i udaljenim ili manje dostupnim mjestima županije.

Visoki standard brige u kući te uređenje i proširenje smještajnih kapaciteta poboljšava brigu o starijim i nemoćnim osobama.

U sektoru socijalne skrbi provodimo program restrukturiranja sustava brige o starijim i nemoćnim osobama kroz razvoj izvaninstitucijskih oblika skrbi i uvođenje standarda kvalitete socijalnih usluga. Pokrećemo proširenje kapaciteta, prije svega u Domu za starije u Voloskom, uređujemo Dom za starije na Kantridi, ali i razvijamo Županijski dom za starije u Klani te Jelenju, kao i mrežu malih domova za starije u Gorskom kotaru. Aktivno nastavljamo otvaranje i poludnevnih boravaka za ovu kategoriju građana.
Županija će i nadalje djelovati u svrhu ublažavanja i otklanjanja siromaštva i socijalne isključenosti poticanjem pružatelja socijalnih usluga na bolju iskoristivost strukturnih fondova i programa EU. 

Optička mreža i širokopojasni internet stižu u svaki kutak županije.

Visoki društveni i poslovni standardi neminovno zahtijevaju najširu dostupnost interneta i korištenje novih tehnologija. Uz sufinanciranje iz strukturnih fondova EU, nastavljamo s projektom izgradnje optičke mreže za širokopojasni internet na području cijele županije.
Manja naselja Gorskog kotara i otoci lošinjskog arhipelaga moraju imati isti standard interneta kao i najveća i najdostupnija mjesta u županiji, a cilj je stvaranje digitalne županije koja je u svakom trenutku na usluzi svojim stanovnicima.

Zelena županija je predvodnik u odvojenom prikupljanju otpada, zaštiti voda, šuma i mora te poticanju cirkularne ekonomije.

Unutar svog djelokruga županija će prostornim planiranjem, edukacijom i normiranjem poticati primarno odvajanje otpada, kod gradova i općina, škola, ustanova i udruga. Cilj djelovanja je promicanje održivog gospodarenja otpadom s maksimalnim povratom otpada u proizvodni ciklus, uz neznatni udio  nekorisnih ostataka. 
Nastavljaju se projekti izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda i vodoopskrbne mreže u vrijednosti iznad 3 milijarde kuna. Završetak ovih projekata smanjit će utjecaj otpadnih voda na okoliš i podignuti standard komunalnih usluga u Rijeci, otocima, Liburniji, u Gorskom kotaru…

Energija iz obnovljivih izvora donosi energetsku neovisnost i smanjuje negativan utjecaj na okoliš, a energetska obnova objekata štedi naš novac.

Prostornim planiranjem i animiranjem potencijalnih investitora, županija se zalaže za projekte proizvodnje energije iz obnovljivih izvora u skladu sa zaštitom i očuvanjem prirode.
Našim djelovanjem stalno potičemo energetsku neovisnost iz obnovljivih izvora, a time i energetsku obnovu svojih objekata. Sukcesivnim uređenjem županijskih ustanova i objekata u visokom stupnju energetske efikasnosti, uz korištenje poticajnih sredstava državnih i EU fondova, smanjit ćemo troškove za njihov rad i pružiti priliku za posao domaćim izvođačima, ali i povećati standard usluge svim našim korisnicima.
Energetska neovisnost otoka proizvodnjom struje iz obnovljivih izvora, snagom sunca, vjetra i mora, važan je cilj našeg djelovanja na području energetike.
Zalažemo se za stabilnost energetskog sustava i želimo sačuvati TE Urinj, ali s novim pogonskim gorivom, plinom, koji na minimum svodi utjecaj na onečišćenje okoliša sumpornim spojevima, a ujedno osigurava stabilnu i sigurnu dostupnost električne energije za sve korisnike u našoj županiji.

U našoj županiji živimo ravnopravnost spolova…

Beskompromisno radimo na ostvarenju cilja: jednakost na poslu i u obitelji te nulta tolerancija na nasilje – promocijom, edukacijom i financijskom potporom ustanovama i udrugama. Prioritetno se potiču razvojni projekti, samozapošljavanje te socijalno i društveno poduzetništvo radi doprinosa trajnoj dobrobiti ciljanih skupina i lokalnoj zajednici. Zadružnim organiziranjem štitit će se načela socijalne kohezije, solidarnosti, ravnopravnosti i napretka za sve građane naše županije. 
Ponosni smo na naš rodno osviješteni proračun.

Cjelogodišnji potencijal Gorskog kotara glavni je cilj razvoja na planu sporta u županiji.

Na sportskom planu nekoliko je važnih prioriteta, a prije svih briga o mlađim kategorijama sportaša. Značajnim sportskim projektima otvaramo poduzetničke prilike za razvoj Gorskog kotara, kao i proširenje turističke ponude.
Obogaćujemo ponudu skijaško-rekreacijskog centra Platak kojim osiguravamo njegov cjelogodišnji rad, potičemo razvoj centra za bazične pripreme, kao i izgradnju mreže sanjkališta.
Zajedno s jedinicama lokalne samouprave osmišljavamo projekte kako bi se djeca mogla baviti sportom u svim dijelovima županije, razvijajući mrežu igrališta, dvorana i skijališta. Stvaramo preduvjete za razvoj sporta, rekreacije i promociju zdravog života.

Baštinimo antifašizam, slavimo sjećanja na domovinski rat i brinemo o braniteljima i invalidima iz domovinskog rata.

Županija aktivno financijski pomaže rad udruga branitelja iz domovinskog rata i sudjeluje u svim obilježavanjima i projektima koji obnavljaju sjećanja na domovinski rat.
Baštinjenjem antifašizma kao temelja državnosti Hrvatske, županija podupire udruge antifašista i obilježava događanja iz vremena borbe protiv fašizma.

I nakon Prijestolnice postajemo i ostajemo Europski centar kulture.

Naši projekti u kulturi okrenuti su razvoju tolerancije i multikulturalnosti, potiču otvorenost te čine sastavni dio identiteta našeg kraja. Razlog je to zbog kojeg smo nosili titulu Europske prijestolnice kulture. Kulturni projekti povezuju se s turizmom, pomažu svijetu da nas bolje upozna. Razvijena kulturna scena čini prostor za život potpunim. 
Županija putem svojih ustanova, te posebnih projekata sufinanciranih iz EU fondova vodi računa o kulturnom razvoju svih svojih dijelova. Priprema se obnova Guvernerove palače i kontinuirano obogaćuje rad županijskih institucija u kulturi.


ZA RAVNOMJERAN I SOLIDARAN RAZVOJ

Unutar svake regionalne zajednice imamo jače ili slabije razvijene dijelove, a naše upravljanje PGŽ-om nastavljamo uz brigu o potrebama svih sastavnica, solidarno prema onima s manjim mogućnostima, usmjereno prema razvojnim projektima, uvažavajući želje naših stanovnika podrškom svim jedinicama lokalne samouprave.

Prioritetni nacionalni projekti 

Na području Primorsko-goranske županije će se u godinama koje slijede realizirati brojni projekti u kojima učestvuju privatni investitori, državne tvrtke te sredstva iz proračuna Republike Hrvatske. I dalje su nam na raspolaganju značajna sredstva iz EU fondova.

Primorsko-goranska županija će javnom podrškom, prostorno planskom dokumentacijom i djelovanjem nadležnih službi, a u suradnji s jedinicama lokalne samouprave između ostalog poticati projekte:

 • Izgradnje druge cijevi Tunela Učka i autocesta do Matulja
 • Autoceste Križišće-Žuta Lokva
 • Modernizacije željezničke pruge RI-Zg i drugi kolosijek kroz grad Rijeku
 • Modernizacije INA rafinerije Urinj i plinifikacije termoelektrane Rijeka 
 • Modernizacije Zračne luke Rijeka
  i izgradnje zračnog pristaniša u Malom Lošinju
 • Poticanje brodogradnje (modernizacija i informatizacija)
 • Izgradnje sveučilišne bolnice Rijeka
  – u suradnji s Medicinskim fakultetom i KBC Rijeka

Projekti PGŽ koje obuhvaćaju više JLS

Primorsko-goranska županija izravno ili putem svojih ustanova poput Županijskih cesta, Doma zdravlja, sustava županijskih lučkih uprava, škola i drugih ulaže znatna sredstva na području svih jedinica lokalne samouprave, vodeći prije svega računa o potrebama stanovnika, kako bi osigurala ujednačeni standard javnih usluga na cijelom području. Projekti se realiziraju financiranjem iz svih raspoloživih sredstava udružujući pritom lokalnu samoupravu, centralnu državu i EU fondove.

Dio projekata razvija se za više jedinica lokalne samouprave poput:

 • Digitalizacija javnih službi, poticanje inovativnih i digitalnih rješenja
 • Razvoj optičke mreže i brzog interneta
 • Energetska obnova i digitalizacija javnih objekata (domova zdravlja,
  domova za starije i škola)
 • Visoki zdravstveni standard na cijelom području PGŽ (liječnici opće prakse
  i specijalisti dostupni u svim područjima)
 • Mobilna ambulanta Doma zdravlja PGŽ
 • Mreža sanjkališta Gorskog kotara
 • Dom za starije riječkog prstena
 • Poticanje uređenje centara za recikliranje i primarne selekcije otpada 
 • Uređenje vodnih aglomeracija (riječka, liburnijska, crikveničko-vinodolska, Gorski kotar, …)

Projekti u JLS

I u narednom razdoblju će se podupirati projekti koje razvijaju jedinice lokalne samouprave. U neke od njih bit će izravno uključena županija i njene ustanove. Dio njih su isključivo županijski projekti, ali većina ih se izvodi u suradnji s jedinicama lokalne samouprave. Uloga županije je u tome projektna, kadrovska i financijska.

I dalje ćemo pratiti želje lokalne samouprave i potrebe stanovnika, činiti da naše ustanove budu uklopljene u zajednicu i svojim djelovanjem služe napretku cijelog društva. Između više od 300 projekata koji su u pripremi ili već spremni za realizaciju izdvajamo:

RIJEKA

 • Školska sportska dvorana Medicinske škole Rijeka
 • Inovacijska arena (u suradnji sa UNIRI)
 • Dovšetak Art kvarta u Rijeci (ex Rikard Benčić)
 • Centar za hitnu medicinu
 • Revitalizacija Guvernerove palače
 • Uređenje nogometnog igrališta na Podmurvicama
 • Dovršetak gradnje Sveučilišnog kampusa
 • Turistička zona Preluk

RIJEČKI PRSTEN

Kastav

 • Nova područna škola Rešetari
 • Spoj ceste Rešetari-Srdoči (233)

Viškovo

 • Osnovna škola Marinići
 • Uređenje županijske ceste Rijeka-Viškovo

Klana

 • Županijski dom za starije Klana

Čavle

 • Četverosedežnica Platak i dovršetak ceste do Platka
 • Sanacija Doma zdravlja Čavle
 • Obnova Spomenika Podhumskim žrtvama

Jelenje

 • Proširenje vrtića Grobnički tići te dječje igralište u Lukežima

Bakar

 • Daljnji razvoj Radne zone Kukuljanovo
 • Uređenje pomorskog dobra

Kraljevica

 • Interpretacijski centar Frankopana “Nova Kraljevica”

Kostrena

 • Dom za starije i nemoćne Kostrena 
 • Društveni i vatrogasni dom u Pavekima

LIBURNIJA

Opatija

 • Dom zdravlja Opatija
 • Thalassotherapia Opatija

Matulji

 • Radna zona Miklavija sa spojem na autocestu
 • Vatrogasni centar Šapjane

Lovran

 • Žičara Učka

Mošćenička Draga

 • Uređenje luka i plaža

CRIKVENIČKO-VINODOLSKO PODRUČJE

Crikvenica

 • Uređenje Doma zdravlja Crikvenica
 • Thalassotherapia Crikvenica

Novi Vinodolski

 • Obilaznica Novog Vinodolskog 
 • Uređenje luke Novi Vinodolski

Općina Vinodolska

 • Uređenje parkirališta u središtu općine
 • Uređenje dječijeg igrališta

GORSKI KOTAR

Delnice

 • Uređenje Doma zdravlja Delnice
 • Interpretacijski centar kaštela Zrinski

Vrbovsko

 • Multifunkcionalni dom za mlade Gomirje
 • Dogradnja vrtića

Čabar

 • Planinarski dom na Snježniku
 • Skijalište Rudnik Tršće

Fužine

 • Uređenje središnjeg trga

Ravna Gora

 • Energetska obnova Doma zdravlja u Ravnoj Gori
 • Centar za velike zvijeri

Skrad

 • Zeleni Vir – revalorizacija

Mrkopalj

 • Biatlonski centar

Brod Moravice

 • Turistička valorizacija rijeke Kupe i kupske doline

Lokve

 • Školska sportska dvorana Lokve

OTOCI

Krk

 • Ribarska luka – primarni lukobran
 • Uređenje Doma zdravlja Krk

Omišalj

 • Dječiji vrtić u Njivicama
 • Razvoj zračne luke Rijeka

Malinska

 • Dogradnja luke Porat
 • Kružni tok za radnu zonu

Dobrinj

 • Zdravstveni centar Meline

Punat

 • Dogradnja luke Punat i plažnog prostora
 • Priprema za izgradnju zaobilaznice Punta

Baška

 • Dogradnja luke Baška

Vrbnik

 • Rekonstrukcija osnovne škole i dogradnja vrtića

Rab

 • Dogradnja škole na Rabu
 • Županijska specijalna bolnica INSULA Rab

Lopar

 • Uređenje Doma zdravlja Lopar
 • Dogradnja luke Melak i uređenje luke San Marino

Mali Lošinj 

 • Lječilište u Velom Lošinju
 • Luka Mrtvaška sa pristupnom cestom

Cres

 • Luka Cres – druga  faza razvoja, proširenje
 • Solarna elektrana Orlec