Podrška Ivani Lakota u Čabru

Od Plešca do Prezida, pa sve do Tršća i Gerova razgovarao sam s građanima u društvu dosadašnjeg gradonačelnika, Kristijana Rajšela, i, uvjeren sam, buduće gradonačelnice Ivane Lakota kojoj želimo sreću i uspjeh na izborima.