Obilazak liburnijskog kraja

Krenuli smo i u liburnijski dio naše županije te posjetili Lovran i Mošćeničku Dragu. U Dragi za načelnika podržavamo Riccarda Staraja, a u Lovranu naša podršku za načelnicu ima Senka Baruška.

Zlatko i Senka Baruška u Lovranu s ostalim kandidatima