Kristian Čarapić

Rođen sam 1991. godine u Rijeci. Završio sam Pravni fakultet u Rijeci i trenutačno radim kao vježbenik u odvjetničkom uredu. Bio sam aktivni sportaš-plivač u kadetskom uzrastu i nosioc sam brojnih odličja na državnoj i međunarodnoj razini. Rekreativno se bavim streličarstvom i streljaštvom.

Kao učenik trećeg razreda gimnazije učlanio sam se u Forum mladih SDP-a Rijeka, a 2009. službeno sam postao član SDP-a. Obnašam mnogobrojne funkcije u savjetima na razini Sveučilišta, Grada i Županije, a ove sam godine izabran za predsjednika Foruma mladih Rijeke.