Vojin Božović

Rođen sam 1944. u Nikšiću, a živim u Severinu na Kupi. Po struci sam kožarsko-kemijski inženjer. Cijeli svoj radni vijek do umirovljenja proveo sam u Institutu kožarstva  Jugoslavije, radeći na terenu na relaciji Zagreb-Karlovac-Rijeka.

Predsjednik sam GO HSU Vrbovsko, član središnjeg odbora stranke te vijećnik u Gradskom vijeću Grada Vrbovsko. Aktivno sudjelujem u svim akcijama vezanim za socijalna pitanja starijih i nemoćnih mještana. Član sam odbora DVD Severin na Kupi.

U mladosti sam bio profesionalni nogometaš i savezni nogometni sudac i instruktor. Dobitnik sam godišnje nagrade Grada Vrbovskog za sudjelovanje u radu udruga, stranaka i odbora.