Vilim Floridan

Rođen sam 1982. godine u Rijeci, sretno sam oženjen i otac dvogodišnje djevojčice.

Završio sam Ekonomski fakultet, a osim formalnog obrazovanja, obrazovao sam se na čitavom nizu tečajeva i seminara.

Političku karijeru započeo sam u Mladima, počevši od grada Rijeke, Primorsko-goranske županije do nacionalnog predsjedništva Mladih, a najveće iskustvo i bogatstvo su razni mladi ljudi koje sam upoznao. U HNS-u trenutno obnašam funkcije tajnika Primorsko-goranske županijske organizacije HNS-a i v.d. glasnogovornika, te predsjednika podružnice HNS-a Viškovo.

Posljednjih 10 godina radim u bankarskom sektoru, trenutno kao voditelj poslovnice.

U slobodno vrijeme bavim se sportom prema kojemu gajim ljubav od najranijih dana, najveću prema nogometu za koji izdvajam svaki slobodan trenutak, te trčanju.