Vera Korić

Rođena sam 1952. godine u Zemunu gdje sam završila srednju školu. Živim u Opatiji, po zanimanju sam viša medicinska sestra, u mirovini. Od 1972. do 2007. godine radila sam u Bolnici za plućne bolesti Ičići, a potom u KBC Rijeka, na odjelu pulmologije Sušak, kao glavna sestra Odjela.

Bila sam mentorica na praksi mnogobrojnim maturantima Medicinske škole.

Aktivna u  Crvenom Križu, podružnica Opatija.