Sanja Tamarut

Rođena sam 1965. godine u Rijeci, majka sam osamnaestogodišnjeg Ivora.

Zvanje organizator kulturnih djelatnosti stekla sam u Centru za kadrove u obrazovanju i kulturi u Rijeci.

Radila sam u više privatnih tvrtki kao tajnica, administrator i na računovodstvenim poslovima a od 2005. godine zaposlena sam u Istarskoj kreditnoj banci Umag d.d.

Aktivna sam članica SDP-a od 2005. godine i fokusirala sam svoj angažman u stranci na rad kroz Socijaldemokratski forum žena SDP-a jer smatram da “papirnatu ravnopravnost” moramo zamijeniti za istinsku, punu ravnopravnost i uvažavanje.

Od 2010. do 2014. godine bila sam članica Glavnog odbora SDFŽ SDP Hrvatske, a od 2014. godine članica sam Predsjedništva SDFŽ SDP Hrvatske.

Nakon dva mandata potpredsjednice, 2014. godine sam izabrana za predsjednicu SDFŽ SDP PGŽ.

Članica sam Županijskog odbora SDP PGŽ i Glavnog odbora SDP Hrvatske.

Obnašala sam dužnost članice Županijske skupštine Primorsko-goranske u mandatu 2013. – 2017. godine, od 2011. godine članica sam Povjerenstva za ravnopravnost spolova PGŽ te predsjednica Antikorupcijskog povjerenstva na području Primorsko-goranske županije od 2016. godine.