Robert Maršanić

Rođen sam 1969. godine u Rijeci, oženjen  i otac jednog djeteta.

Diplomirao sam na Hotelijerskom fakultetu u Opatiji 1998. godine, a magistrirao 2002. godine, a obranio doktorsku disertaciju 2007.

Od 1990. godine sam zaposlen u komunalnom sustavu Grada Rijeke, od radnog mjesta redara naplatničara u “Čistoći” do današnjeg radnog mjesta voditelja prometnog planiranja i projektiranja Rijeka prometa na kojem se nalazim od 2004. godine.

Tijekom dugogodišnjeg bavljenja djelatnošću prometa, osobito s aspekta problematike parkiranja u gradskim i turističkim destinacijama, sudjelovao sam na brojnim znanstveno stručnim nacionalnim i međunarodnim skupovima, te objavio kao autor ili koautor više od devedeset znanstvenih i stručnih članaka.

Dugogodišnji sam član Hrvatskog znanstvenog društva za promet, Hrvatskog društva za ceste (VIA VITA), Hrvatskog društva za komunikacije, računarstvo, elektroniku, mjerenja i automatiku (KoREMA) te Hrvatske parking udruge.