Nina Štimac Grbac

Rođena sam 1985. godine u Rijeci, živim u Delnicama gdje sam se i školovala.

Zvanje magistre kulturologije stekla sam na Filozofskom fakultetu u Rijeci, a prvostupnice trenerske prakse na Odjelu za izobrazbu trenera pri Kineziološkom fakultetu u Zagrebu.

2008. godine aktivno se uključujem u politiku kroz Forum mladih SDP-a Delnice u svojstvu predsjednice, a zatim i članice Predsjedništva Foruma mladih SDP-a PGŽ.

Obnašala sam dužnost potpredsjednice Gradske organizacije SDP-a Delnice te sam sudjelovala kao članica u Odboru za sport, kulturu i tehničku kulturu Grada Delnica.

U Gradskoj organizaciji SDP-a Delnice aktivno djelujem kao članica Gradskog odbora.