Milan Eraković

Rođen sam 1977. u Rijeci gdje sam završio osnovnu i srednju školu te diplomirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.  Oženjen sam, otac jednog djeteta. Radim kao pravni savjetnik Srpskog Narodnog Vijeća.  Član sam i utemeljitelj brojnih organizacija srpske nacionalne manjine u Gradu Rijeci i Primorsko-goranskoj županiji.

Od 2013. godine član sam Međuvladinog mješovitog odbora za provedbu Sporazuma između Republike Hrvatske, Srbije i Crne Gore o zaštiti prava hrvatske manjine u Srbiji i Crnoj Gori i srpske i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj. Predsjednik sam županijske organizacije SDSS-a i član Glavnog odbora.