Mila Kožul

Rođena sam u Rijeci 1982. godine gdje sam odrasla i školovala se. Diplomirala sam na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 2009. godine. Prvo pravno iskustvo i praksu stjecala sam volontiranjem u Centru za pravno savjetovanje žena žrtva nasilja, a nakon stjecanja diplome  u Odjelu za pravne, kadrovske i opće poslove HEP Proizvodnja-TE Rijeka. Tijekom vježbeničkog staža, sve do 2016. godine radila sam u odvjetničkom uredu, većinu vremena na obiteljskim, radnim i trgovačkim predmetima. Od 2016. godine zaposlena sam u Uredu državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, kao upravni savjetnik u Službi za društvene djelatnosti, gdje sam položila Državni stručni ispit iz područja Regionalnog razvoja i stambenog zbrinjavanja bivših nositelja stanarskih prava. Pohađala sam Političku akademiju Friedrich Ebert, a kao članica MO Sv. Nikola promičem projekte i sudjelujem u aktiviranju građanstva, posebno mladih, na području naselja Krnjevo.