Marko Mataja-Mafrici

Rođen sam u Rijeci 1987., oženjen, član Županijske skupštine PGŽ od 2013. godine, a u politici aktivan već 11 godina.

Klasičnu gimnaziju završio sam u Italiji, gdje sam pet godina proveo u internatu „Convitto Nazionale Paolo Diacono“, a sada završavam studij poduzetništva na Veleučilištu u Rijeci. Aktivno govorim talijanski, engleski, španjolski i portugalski, a cilj mi je usavršiti francuski i njemački.

Zaposlen sam kao savjetnik u međunarodnoj organizaciji koja se bavi socijalnim pravima u međunarodnom režimu.