Marko Boras Mandić

rođen sam 19. ožujka 1971. godine. Svoje djetinjstvo proveo sam  u Rijeci, školovao se u Trstu, Zagrebu i Rijeci. Danas živim u Matuljima, oženjen sam i otac dvoje djece.

Već skoro 20 godina radim u jednom od najvećih osiguravajućih društva na svijetu, na poslovima bankarstva i osiguranja.

 U svom društvenom životu uvijek  sam imao  širok  raspon interesa – od  “člana” i aktivista  raznih društvenih pokreta koncem 80-tih i početkom 90-tih godina te člana više sportskih klubova do ulaska u politiku koncem 90-tih godina prošlog stoljeća.

 Dva mandata bio sam vijećnik u Županijskoj skupštini,  iza sebe imam i jedan mandat zamjenika Župana Primorsko-goranske županije. Kroz svoju funkciju u Županiji, no i stranačku, vrlo aktivno zalažem se i pokrećem nove projekte. Poznat sam po vrlo direktnom stilu te o mnogim “teškim” temama progovaram vrlo otvoreno.

 Uvjereni sam borac za decentralizaciju i regionalizaciju, smatram kako Rijeci i Kvarneru treba gospodarska autonomija po uzoru na mnoge europske gradove i regije, te da Zagreb treba provesti fiskalnu decentralizaciju jer je ”Rijeka ispred svega!”.

 Volim prirodu i bavim se sportom od najranije mladosti, favoriti su mi biciklizam, planinarenje i nogomet. Vatreni sam navijač ”Rijeke” pa me se može vidjeti gotovo na svakoj utakmici kada ”moja Rijeka” igra.

 Iako sam dugi niz godina u politici nikada za sebe neću reći da sam političar, a moja je poruka:

 ”Unatoč negativnoj percepciji politike i političara, uvjeren sam da treba ustrajati, boriti se i razvijati demokraciju i naše društvo. Sloboda pojedinca, otvoreno društvo, projekti koji mijenjaju i nadograđuju kvalitetu života naših građana. Sve su to vrijednosti koje svakodnevno traže naš doprinos.  Doprinos koji svatko od nas može dati zajednici. Uvjeren sam – vrijedi se za to borit”.