Marina Medarić

rođena sam 26. srpnja 1966. godine u Rijeci. Udana, majka dvoje djece.  

Osnovnu školu  završila sam u Cresu, a srednju u Rijeci  te stekla zvanje inokorespondent. Diplomirala sam 1989. godine na stručnom studiju unutrašnje trgovine Ekonomskog fakulteta u Rijeci.

Od 1989. do 2013. radim u Brodogradilištu Cres d.d. u Cresu, u početku  kao komercijalni referent  a zatim na poslovima rukovoditelja Sektora za pomorski prijevoz te Službe za sigurnosnu zaštitu luke. Istovremeno obavljam i poslove PFSO (osoba zadužena za sigurnosnu zaštitu luke). U dva mandata bila sam predsjednica Nadzornog odbora.

Na izborima 2013. izabrana sam za zamjenicu župana Primorsko-goranske županije, zadužena za društvene djelatnosti, proračun, financije, nabavu, gospodarenje imovinom i pomorstvo.

Članica sam  Gradskog vijeća grada Cresa od 2001. god. do 2013. god., te potpredsjednica Gradskog vijeća i savjetnica gradonačelnika. Od 2001. god. do 2013. god.  predsjednica Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Cres, od 2010. god. do 2013. god. članica Nadzornog odbora Turističke zajednice Grada Cresa, od 2012. god. do 2013. god. članica Nadzornog odbora  Jadrolinije, a od 2013. god. članica Upravnog vijeća Lučke uprave Rijeka. Članica Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za granice jedinica lokalne samouprave od 2015. godine.

Od 2014. do 2016. bila sam članica Izaslanstva u Domu regionalnih vlasti Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe.