Loren Kolenc

Rođena sam 1981. godine u Rijeci. Do 2005. godine živjela sam u Mrkoplju s roditeljima i bratom, a  sada živim  sa suprugom Igorom i djecom Valentinom, Nikom i Filipom u Ravnoj Gori.

Osnovnu sam školu završila u Mrkoplju, a srednju u Delnicama, nakon koje upisujem Fakultet za turistički i hotelski menadžment u Iki gdje sam diplomirala 2004. godine. Radila sam kao učiteljica engleskog jezika u OŠ Mrkopalj, te kao sezonska djelatnica na benzinskoj postaji te odradila pripravnički staž u Hrvatskim šumama.  Od veljače 2010. godine zaposlena sam kao voditeljica općih i ekonomskih poslova u jednoj tvrtki u Ravnoj Gori.

2004. godine postajem članica  SDP-a, prvo u OO Mrkopalj, a nakon toga u Ravnoj Gori gdje počinjem aktivno sudjelovati u radu stranke te 2013. postajem tajnica OO SDP-a Ravna Gora.

U razdoblju od 2013.-2017. godine predsjednica sam Općinskog vijeća Općine Ravne Gore.

Članica sam Odbora za socijalna pitanja Općine Ravna Gora  te Školskog odbora Osnovne škole dr. Branimira Markovića.