Ljiljana Vignjević

Rođena sam 1965. godine. Zaposlena sam, udana i majka dvoje djece.

Stanovnica sam prekrasnog dijela Primorsko-goranske županije Gorskog kotara, grada Vrbovskog, malog mjesta Gomirja.

Dugogodišnja sam članica Primorsko-goranskog saveza, a od 2002. godine i tajnica autonomnog ogranka Vrbovsko. Na izborima za Gradsko vijeće 2009. godine izabrana sam za gradsku vijećnicu grada Vrbovskog u četverogodišnjem mandatu do 2013. godine.

Imam zvanje upravnog pravnika koje sam stekla obrazujući se na Pravnom fakultetu u Zagrebu – upravni smjer.