Jasna Bićanić

Rođena sam u Rijeci 1988. godine. Od rođenja živim na području današnje Općine Viškovo, gdje sam pohađala Osnovnu školu „Sveti Matej“. Srednjoškolsko obrazovanje stječem u Prvoj riječkoj hrvatskoj gimnaziji. Diplomirala sam na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Rijeci 2013. godine čime stječem zvanje magistre edukacije hrvatskoga jezika i književnosti i magistre pedagogije. Studentica sam poslijediplomskoga doktorskoga studija glotodidaktike na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.