Jagoda Ugrin

Rođena sam 1954. godine, živim u Bribiru. Završila sam studij stranih jezika pri Hotelijerskom fakultetu u Opatiji i stekla zvanje inokorespondenta (VŠS). Od 1996. radila sam u Hotelskom poduzeću Novi Vinodolski – danas Novi Resort d.o.o., gdje sam radila kao voditelj materijalnog knjigovodstva i kontrole prometa do 2013. godine, kada sam otišla u mirovinu nakon 37 godina radnog staža.

Članica sam SDP-a od 1991., a  od 2005. do 2013. obnašala sam dužnost vijećnice općine Vinodolske, a od 2014. sam godine članica Županijske skupštine PGŽ.