Ivica Manestar

Rođen sam 1957. u Rijeci, oženjen i otac trojice sinova.

Nakon završetka školovanja zapošljavam se u Elektroprimorju -Rijeka pogon Crikvenica gdje radim do 1986. (u tom periodu sam radio kao sekretar OKSSOH -Crikvenica u dva mandata), a nakon toga prelazim na rad u općinu Crikvenica (Štab Teritorijalne Obrane -Crikvenica.)

Početkom 1991. aktivno se uključujem u formiranje jedinica HV  na području grada Crikvenice  kao  i formiranje 155. Brigade HV, najprije kao rezervista a poslije kao aktivni časnik HV-a u 305. logističkoj brigadi Rijeka, gdje ostajem do 2003. godine.

U tom periodu pohađam i završavam vojno stručno obrazovanje na Hrvatskom vojnom učilištu “Petar Zrinski”,Časnička škola.

Također primam niz pohvala i priznanja u HV, kao i Spomenicu Domovinske zahvalnosti i medalju “OLUJA”.

Od 2003.  sam u mirovini kao umirovljeni časnik HV  i dragovoljac domovinskog rata.

Nakon umirovljenja aktivno se uključujem u društveno politički i sportski rad na području grada Crikvenice.

Aktivan sam član HČZ-Vinodol, jedan  od osnivača RK”Mornar” Dramalj,  gdje sam bio i aktivni igrač, a nakon toga i trener u RK “Mornaru” Dramalj i ŽRK “Murvici” Crikvenica.

Sada sam aktivan član i zamjenik predsjednika ŠRD”Lovrate” Dramalj.

Zamjenik sam predsjednika PGS-a Crikvenica.