Gordana Saršon

Rođena sam 1961. godine u Zagrebu, a osnovnu i srednju školu završila sam u Rijeci, završetkom Filozofskog fakulteta stekla zvanje diplomirani pedagog – profesor na Filozofskom fakultetu.

Radila sam u školi kao pedagoginja, u zdravstvu kao stručni suradnik i terapeut, bila sam poduzetnica, a od 2009. godine zaposlena sam u Centru za rehabilitaciju Rijeka, najprije kao radni instruktori i voditelj, a danas sam ravnateljica ustanove socijalne skrbi.

Majka sam dvadesetdevetogodišnjeg sina Dina koji je magistar farmacije.

Aktivna sam članica SDP-a od 2011. godine i najveći dio vremena u stranci posvećujem  Socijaldemokratskom forumu žena SDP-a jer smatram da su u životu važna djela i ako želimo promjene i činiti dobro uvijek je pravo vrijeme.

Članica sam predsjedništva Socijaldemokratskog foruma žena SDP PGŽ i predsjednica Glavnog odbora Socijaldemokratskog foruma žena SDP RH.

Članica sam Povjerenstva za ravnopravnost spolova PGŽ, Savjeta za socijalnu politiku PGŽ i predsjednica Upravnog vijeća Doma za starije osobe Kantrida.

Promicanje ljudskih prava s naglaskom na ravnopravnost spolova, osobe s invaliditetom i starije ljude, socijalna skrb s naglaskom na inkluziju, socijalno poduzetništvo s naglaskom na ekonomsko i socijalno osnaživanje žena i osoba s invaliditetom jesu područje mog stalnog interesa i rada.