Franjo Butorac

Rođen sam 1953. U Novom Vinodolskom. Osnovnu i srednju školu (Sušačku gimnaziju) završio u Rijeci, Fakultet političkih nauka u Zagrebu. Pohađao poslijediplomski studij međunarodnih odnosa na FPN (1977.-1979.). Objavio više od 50-ak stručnih i petnaestak znanstvenih članaka u periodici ex Jugoslavije o temama iz međunarodnih odnosa. Zaposlen od 1975.: Sveučilišni komitet u Zagrebu, Općinski komitet SKH u Rijeci, Tiskara Rijeka, Izvršno vijeće Skupštine Općine Rijeka, Gradu Rijeci, Adamiću, Novom listu, Nakladnom zavodu Globus i u Nakladi Kvarner odakle sam 1. 1. 2017. otišao u mirovinu s preko 41 godinom staža.

Aktivan u političkom, društvenom i kulturnom životu Rijeke, PGŽ i Hrvatske preko 40 godina, posebno u izdavačkom sektoru.

Uredio i objavio preko 500 naslova različitih sadržaja.

Jedan sam od osnivača Riječkog demokratskog saveza, ali nikada nisam formalizirao članstvo. Od 2010. sam član PGS.

Nosilac više priznanja (Muzičke omladine, Crvenog križa, lista Komunist, Spomenice domovinskog rata, Nagrade Grada Rijeke…) i Ordena rada sa srebrnim vijencem.