Dušan Kotur

Rođen sam 1950. godine u Grabovcu, danas kao umirovljenik živim u Opatiji. Radni vijek sam proveo radeći u vojsci i unutarnjim poslovima. Bio sam vijećnik GV Grada Opatije od 2009. do 2013., te vijećnik Skupštine PGŽ od 2013. do 2017. Član sam predsjedništva UAB Grada Opatije u više mandata.

Jedan sam od osnivača GO SDP Opatija, a od 1998. do 2010. tajnik GO SDP Opatija.

Član sam Gradskog odbora Gradske organizacije od 1998. do danas. Organizirao i sudjelovao u svim izborima na području Grada za Sabor RH, predsjedničke izbore, za Skupštinu PGŽ, Grada Opatije i Mjesnih odbora od 1999. godine do danas.