Darko Crnković

Rođen 1953. godine u malom goranskom selu Zakrajc brodski. Osnovnu školu završio sam u Skradu, a srednju elektrotehničku u Rijeci. Oženjen, otac dvoje odrasle djece i sretni djed dvoje unuka. Pola radnog vijeka radio sam u Elektroprimorju Rijeka, a drugu polovicu, od 1993., u privatnoj firmi čiji sam i osnivač i u kojoj sam dočekao mirovinu 2014. godine.