Antonija Španjol-Faflja

Rođena sam 1988. godine, a živim na Rabu. Završila sam gimnaziju na Rabu, te potom Ekonomski fakultet u Zagrebu i stekla zvanje magistrice ekonomije. Nakon stručnog osposobljavanja u Gradu Rabu na poslovima financija i računovodstva, radila sam kao voditeljica računovodstva u DV Pahuljica od 2014. do 2016.

Od 2014. godine sam predsjednica Foruma mladih Raba, a od 2015. i potpredsjednica SDP-a. U ožujku 2017. izabrana sam za članicu predsjedništva Foruma mladih SDP Hrvatske.

U slobodno vrijeme volim biciklizam, trčanje i vježbanje u teretani.