Andrea Vukelić

Rođena sam 1982. u Rijeci gdje sam odrasla i školovala se. Završila sam Ekonomski fakultet u Rijeci 2006., smjer Menadžment. Posljednjih šest godina živi u mjestu Moravice u Gorskom kotaru sa suprugom i dva sina. Radila sam u građevinskom sektoru na poziciji administrativnog voditelja poslovanja te kao referent u odjelu prodaje. Trenutačno sam zaposlena na poziciji stručnog suradnika u Lokalnoj akcijskoj grupi Gorski kotar koja se bavi ruralnim razvojem Gorskoga kotara.

Aktivna sam u nekoliko lokalnih udruga civilnog društva u kojima volontiram.

U slobodno vrijeme bavim se planinarenjem.